Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Locust giant! - Ακρίδα γίγαντας!

Marvellous colours of ground make him many times over invisible.
Always him it glorifies her big jump! As Jordan!
Θαυμάσια χρώματα γης την κάνουν πολλές φορές αόρατη. Πάντα την δοξάζει το μεγάλο της άλμα! Σαν τον Jordan!

4 σχόλια:

antonio - o implume είπε...

Some time it takes a good hand to make things visible...

Janice Thomson είπε...

I like these little guys - neat macro Kostas.

missixty είπε...

Beautiful guys! I like very much!

fishing guy είπε...

Kostas: Those locust are big fellows. I'm glad I don't have them in my area.