Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008

Duck - Πάπια

Yes, it is a duck, a male duck and in particular in period of reproduction! The arsenics of type have these red bumps in their person in order to they are more attractive. As long as bigger in age they are so much more intensely become these! -
Ναι, είναι μια πάπια, μια αρσενική πάπια και μάλιστα σε περίοδο αναπαραγωγής!Τα αρσενικά του είδους έχουν αυτά τα κόκκινα εξογκώματα στο πρόσωπό τους για να είναι πιο ελκυστικά. Όσο πιο μεγάλα σε ηλικία είναι τόσο πιο έντονα γίνονται αυτά!

5 σχόλια:

Andrea είπε...

Red bumps make them more attractive? Okay.........
I have seen strange looking ducks like this and thought they were just ugly ducklings but now I have learned it is just a mating call. Okay.......I am learning something new every day. Now I can go around and say, "I learned this on a blog."

Ida είπε...

Nice shot of the duck. :)

Attractive....? May be Dolly like him and the red bumps. ;)

A friend of mine has got one. They are eating slug`s, that have become a big problem for garden lovers here, during summer. A good helper.
He is very angry....

Lilli & Nevada είπε...

That is one ugly duck, i have never seen one like this before. Very interesting

zakscloset είπε...

WOW!!!! what an interesting shot! great photo!!!!! he looks very intense...

Wanda είπε...

I truly guess beauty is in the eye of the beholder!!! He's a lucky duck if someone loves him.