Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

Elm - Φτελιά

The entry of fresh pollen and nectar, in the beehive makes the Queen of bees, give birth more eggs on bigger time! Also as long as it grows the day so much gives birth more the Queen up to roughly the end June, afterwards begins and it gives birth few eggs, up to next February.-
Το πρώτο δέντρο ανοιχτώ, αυτό μου δίνει γύρη,
το αγκαλιάζω το φιλώ, αυτό με διεγείρει…..
Η είσοδος φρέσκιας γύρης και νέκταρ, στην κυψέλη κάνει την βασίλισσα, να γεννά περισσότερα αυγά επί μεγαλύτερο χρόνο! Επίσης όσο μεγαλώνει η μέρα τόσο γεννά περισσότερο η βασίλισσα μέχρι περίπου το τέλος Ιουνίου, μετά αρχίζει και γεννά λίγα αυγά, μέχρι τον επομένο Φεβρουάριο.

8 σχόλια:

Wanda είπε...

Oh I'm so glad I only had one baby at a time....I wouldn't be a very good bee!!

Wonderful photo Kostas..nice!!

Luke είπε...

nicely captured! amazing detail!
Thanks for coming to my Wiley Willows Photoblog!

quintarantino είπε...

Nice one. And let me tell you, what an expert you are about bees. Loving to learn lots of new things.

Kostas είπε...

Quinto,
The bee and her world are science!
I love this small insect but also all that are found in my life!
I have a fault, I deal with passion, for all!
Thus I know the world where I live!

K M F είπε...

nice photo

zakscloset είπε...

how did you get this cool shot! wow.

imac είπε...

Nice macro and great shot.


Mac's Macro now showing.

smilnsigh είπε...

Lovely close up photo!

Mari-Nanci