Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Orange and lemons in the earth! - Πορτοκάλια και λεμόνια στο χώμα

Deplorable! A walk in beach parts of Volos, to the region of Agria, what I saw, you him I transport in this post... In the ranches with orange, and the lemon trees, all the fruits were in the earth. Him threw the possible air, the snow and the ice. As a layer in colour orange, as it appears in the photograph. They do not allow the householders him they gather, it should they pass first and record the damage the responsible agronomists, are late, and these rot in the ground. -
Λυπηρό! Μια βόλτα στα παράλια μέρη του Βόλου, προς την περιοχή της Αγριάς, αυτό που είδα, σας το μεταφέρω σε αυτό το post... Στα αγροκτήματα με τις πορτοκαλιές, και τις λεμονιές, όλα τα φρούτα ήταν στο χώμα. Τα έριξε ο δυνατός αέρας, το χιόνι και ο πάγος. Σαν ένα στρώμα σε χρώμα πορτοκαλί, όπως φαίνεται στην φωτογραφία. Δεν επιτρέπουν τους ιδιοκτήτες να τα μαζέψουν, πρέπει να περάσουν πρώτα και να καταγράψουν τις ζημιές οι αρμόδιοι γεωπόνοι, αργούν, και αυτά σαπίζουν στο έδαφος.

3 σχόλια:

Andrea είπε...

Sad they rot on the ground. As a child we knew an elderly couple who had the best green apples. I loved going over there and getting apples but they were real picky. They told us we could get all the apples we wanted off the ground. Well, they fell off the tree and were bruised. I wanted the good apples off the tree so I would sneak and get me a few off the tree.

Ανώνυμος είπε...

Και άντε τώρα να αγοράσεις μήλας Αγιάς. Κρίμα στους παραγωγούς, κρίμα και στο πορτοφόλι μας

quintarantino είπε...

It's really a pity to let fruit fallen on the soil just there to rotten.

You did well in showing us this misery.