Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Butterfly tiger - Πεταλούδα τίγρης

For the first day of this month I chose for the blog Butterfly, hope and happiness, life and prospect, love and compassion. March is the month the big and abrupt changes in the nature. The first month of spring and the neighbour of winter. A lot of agricultural work has as base this month, thus and the apiarists supports many in March. They hope for rains, hope exist flowers, hope increase themselves their bees. -
Για την πρώτη ημέρα αυτού του μήνα διάλεξα για το blog την Πεταλούδα, ελπίδα και ευτυχία, ζωή και προοπτική, αγάπη και συμπόνια. Ο Μάρτιος είναι ο μήνας των μεγάλων και απότομων αλλαγών στην φύση. Ο πρώτος μήνας της άνοιξης και ο γείτονας του χειμώνα. Πολλές γεωργικές εργασίες έχουν σαν βάση αυτόν τον μήνα, έτσι και οι μελισσοκόμοι στηρίζουν πολλά στον Μάρτη. Ελπίζουν για βροχές, ελπίζουν να υπάρχουν λουλούδια, ελπίζουν να αυξηθούν οι μέλισσες τους.

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

...Όταν η Φύση δημιουργεί!..
...Με "οδηγό" τον αριθμό της χρυσής τομής Φ!..
...Αρμονικές αναλογίες!...
...& απόλυτες συμμετρίες!...

Sandy Carlson είπε...

This is beautiful. I enjoyed studying your photo and taking in the many patterns on the wings. I also enjoyed your post. I am looking forward to butterflies!

Wanda είπε...

This is a remarkable butterfly. The colors exquisite!! :)

Annie είπε...

Bees are so important to the welfare of all of us. It is good to honor the bees, Kostas. Thank you.

Annie είπε...

P.S. And butterflies are nice too.

Oswegan είπε...

It's a beauty.

zakscloset είπε...

what a beautiful picture of a beautiful butterfly! it does make me feel that spring is coming!

John είπε...

Thanks for visiting my blog and commenting my Sky Watch Friday pictures. You have some really nice pictures on here!

Lilli & Nevada είπε...

what a beautiful butterfly i have never seen one of these before