Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

Pollination - Επικονίαση!

They appear, so much the stamens (institutions of pollen) but also the stain hyper, he is covered with a substance that is glue, which retains each grain of pollen that will lean on him. It is transported in the core where it creates also the fruit! In certain species this can become with air, but also in a lot of other it becomes with the insects! At the duration of visit of bees, hair that they have in their body they transport the pollen from stamens, in the stain hyper. Thus is achieved the Pollination of plants! '
Φαίνονται, τόσο οι στήμονες (φορείς γύρης) αλλά και το στίγμα του ύπερου, είναι καλυμμένο με μια ουσία που είναι σαν κόλλα, η οποία συγκρατεί κάθε κόκκο γύρης που θα ακουμπήσει πάνω του. Μεταφέρεται στον πυρήνα όπου και δημιουργεί τον καρπό! Σε κάποια είδη αυτό μπορεί να γίνει με τον αέρα, αλλά και σε πολλά άλλα γίνεται με τα έντομα! Κατά την διάρκεια της επίσκεψης των μελισσών, οι τρίχες που έχουν στο σώμα τους μεταφέρουν την γύρη από τους στήμονες, στο στίγμα του ύπερου. Έτσι επιτυγχάνεται η Επικονίαση των φυτών!

7 σχόλια:

Kimmie είπε...

Kostas;

Thank you for the lesson-very interesting and makes me realize that God is into the details.

Kimmie
mama to 6
one homemade and 5 adopted

Julie at Virtual Voyage είπε...

Very good macro photography, and interesting to understand about the pollen.

Lilli & Nevada είπε...

That is very interesting i am learning so much about bees

Ανώνυμος είπε...

This is an amazing macro ... almost like sci-fi!

imac είπε...

You have bee-n a busy man.

Great macro yet again.

Wanda είπε...

I feel like I have been to the School of Bees!! I learn so much here!!
Thanks!!

Janice Thomson είπε...

Excellent macro Kostas. Enjoyed this greatly.