Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Plant protein - Φυτική πρωτεϊνη

Recent photograph with bee that has above the miraculous pollen. She is miraculous because it is plant protein. It grows the young larvae of vegetarian incisions, and him it makes they have robust feathers, legs and bodies that use for the collection of food. Each grain of pollen you collect with very attention and it is stored in cells, after first is reversed this oxygen, him accomplishes the bee pressing each grain, with each her head in cell! -
Πρόσφατη φωτογραφία με μέλισσα που έχει πάνω την θαυματουργή γύρη. Είναι θαυματουργή διότι είναι φυτική πρωτεΐνη. Μεγαλώνει τις νεαρές προνύμφες των φυτοφάγων εντόμων, και τα κάνει να έχουν γερά φτερά, πόδια και όργανα που χρησιμοποιούν για την συλλογή της τροφής των. Κάθε κόκκος γύρης συλλέγετε με πολύ προσοχή και αποθηκεύεται στα κελιά, αφού πρώτα αναιρείται το οξυγόνο, αυτό το καταφέρνει η μέλισσα πιέζοντας κάθε κόκκο, με το κεφάλι της μέσα σε κάθε κελί!

5 σχόλια:

quintarantino είπε...

A great close up!

Daniel J Santos είπε...

Interesting and another excellent image.

Gudl είπε...

You have beautiful close-ups!

I have heard that in USA the bee population is declining. Where did they go? And why are they disappearing? I hope the bees will be back this year!

imac είπε...

Catching up here, all great posts, Nature at its best.

Wanda είπε...

Kostas: Sorry I've been slow in getting around to all my favorite posts.
This moving thing is finally taking its toll.

These are all lovely pictures, and I look forward to what you have for me tomorrow!!
LOL:)