Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

New hope - Νέα ελπίδα

Creation, spring, birth, new hope. Caterpillar likely from some species of butterfly on tender leaf. Research for sure part that will leave her cocoon and to enter in the last stage of her metamorphosis in complete nymph, without something him to bother. A beautiful insect but also useful in the nature! -
Δημιουργία, άνοιξη, γέννηση, καινούργια ελπίδα. Μια κάμπια πιθανόν από κάποιο είδος πεταλούδας πάνω σε τρυφερό φύλλο. Ερευνά για σίγουρο μέρος που θα αφήσει το κουκούλι της και να μπει στο τελευταίο στάδιο της μεταμόρφωσης της σε πλήρη νύμφη, χωρίς κάτι να την ενοχλήσει. Ένα όμορφο έντομο αλλά και χρήσιμο στην φύση!

4 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

Wow I am impressed that you caught this event in a photo. Excellent Kostas!

Ανώνυμος είπε...

How did you get this one? It's great!

Ida είπε...

AMAZING! :)
I will repeat Quin: it`s great!

smilnsigh είπε...

You take amazing close-up photos!!!