Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

Flowers, bees and wind! - Λουλούδια, μέλισσες και άνεμος!

The three pairs of legs of bee lead to nails that him retain constant above in the flowers. Even with possible winds it is not moved easily by the flowers, but only when him it wants also the himself! In the photograph we see that front legs they have the back direction of nails, to the body of bee, in order to him it retains when the air him blows from front. The second pair the himself, but in other corner to the axis of body of bee, in order to him it better stabilises in lateral winds. The himself happens also with her third leg, has the nails turned front in order to him they retain when the wind him blows from the pj'sw part of her body. Thus it is covered by all the sides! -
Τα τρία ζεύγη ποδιών της μέλισσας καταλήγουν σε νύχια που την συγκρατούν σταθερή πάνω στα λουλούδια. Ακόμη και με δυνατούς ανέμους δεν μετακινείται εύκολα από τα λουλούδια, αλλά μόνον όταν το θέλει και η ίδια! Στην φωτογραφία βλέπουμε πως τα εμπρός πόδια έχουν την πίσω κατεύθυνση των νυχιών, προς το σώμα της μέλισσας, για να την συγκρατεί όταν ο αέρας την φυσά από εμπρός. Το δεύτερο ζευγάρι το ίδιο, αλλά σε άλλη γωνία προς τον άξονα του σώματος της μέλισσας, για να την σταθεροποιεί καλύτερα σε πλευρικούς ανέμους. Το ίδιο συμβαίνει και με το τρίτο πόδι της, έχει τα νύχια στραμμένα εμπρός για να την συγκρατούν όταν ο άνεμος την φυσά από το πίσω μέρος του σώματός της. Έτσι καλύπτεται από όλες τις πλευρές!

7 σχόλια:

imac είπε...

Now this photo Kostas is buzzing with information and top class photography.

Wanda είπε...

Kostas ~~ is that bee on your thumb??

Lilli & Nevada είπε...

how did you get it to sit on your finger, which i am assuming is yours.
Very nice photo and information as usual

Εμμανουήλ είπε...

Ουάου!
Τελικά μόνο εγώ θα πρέπει να τις φοβάμαι τόσο πολύ...

RuneE είπε...

A marvellous (and dangerous?) picture! I can't imagine how you do it.

Dick είπε...

I won't have a bee on my finger. Great picture.

Anna είπε...

Oh this is cute, I probably be scared to do that, lol. Anna :)