Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Swarm - Σμηνουργία

Thus they are multiplied, with swarm. When exists rush in the beehive, when outside exists heat, and when they enter in the beehive a lot of foods, are then created good conditions of in order to multiplier apiary! The old Queen takes with her all the old bees and leaves from the beehive look about for new nest. Behind her it leaves the new bees and royal cells that will remove other queen new, in order to they continue the growth of population of beehive! -
Έτσι πολλαπλασιάζονται, με την σμηνουργία. Όταν υπάρχει συνωστισμός στην κυψέλη, όταν έξω υπάρχει ζέστη, και όταν μπαίνουν στην κυψέλη πολλές τροφές, τότε δημιουργούνται καλές συνθήκες για να πολλαπλασιαστή το μελίσσι!Η παλαιά βασίλισσα παίρνει μαζί της όλες τις παλιές μέλισσες και φεύγει από την κυψέλη ψάχνωντας για νέα φωλιά. Πίσω της αφήνει τις νέες μέλισσες και τα βασιλικά κελιά που θα βγάλουν άλλη βασίλισσα νέα, για να συνεχίσει την ανάπτυξη του πληθυσμού της κυψέλης!

14 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

Wow that is a HUGE hive! Such hard little workers these guys. Wonderful photo Kostas!

Ανώνυμος είπε...

Huge hive here ... where you wearing apiary suit?

Daniel J Santos είπε...

Impressive photo, another interesting and excellent post.

diane είπε...

Bees are a wonder to behold, especially in a group! Great shot.

Andrea είπε...

Wow, what a huge hive. I am thinking HONEY to go with the homemade buttermilk biscuits I plan to bake tonight.

Lilli & Nevada είπε...

Oh gosh that makes me want to go hide. But its a beautiful site to see so many in one place.

imac είπε...

They could show us a thing or 2 about hard work. good shot.

Julie at Virtual Voyage είπε...

Great photo - I have only seen this from a distance, Kostas - when they flew into a tree.

zakscloset είπε...

that is an amazing picture!! i am a bit scared!!

Travis είπε...

Good shot. That is an amazing photo.

Thomas Xomeritis είπε...

Kosta kalimera. How many times in her life does the old queen seek a new nest. Once or more?

Ida είπε...

The swarm looks like a heart <3 - with my imagination. :)

Ανώνυμος είπε...

If you suffer from hair loss, hair implants may be one way to help you.
[url=http://www.hair-restoration-surgery.com/]hair surgery[/url]

Ανώνυμος είπε...

Solar eneragy is the future for the world.
[url=http://www.solarcourses.org/]solar energy facts[/url]