Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Cleaning aerials - Καθαρισμός κεραιών

The more precious body afterwards the sole in the bees they are their aerials. They want frequent cleaning, for this exist special notches in the first pair of their legs, that him allows they clean their aerials without they are wounded but also simultaneously they gather the pollen that is stuck on them! Aerials it is constituted by 11 departments in the bees and in the kings and in the drones 12 departments. In the aerials are found sensory bodies of 7 types, disks, plates, root hair, and other! He is very cute you see the effort of bees to be cleaned! -
Το πολυτιμότερο όργανο μετά την γλώσσα στις μέλισσες είναι οι κεραίες τους. Θέλουν συχνό καθάρισμα, γι αυτό υπάρχουν ειδικές εγκοπές στο πρώτο ζεύγος των ποδιών τους, που τις επιτρέπει να καθαρίζουν τις κεραίες τους χωρίς να τραυματίζονται αλλά και ταυτόχρονα να μαζεύουν την γύρη που είναι κολλημένη επάνω τους! Η κεραίες αποτελείται από 11 τμήματα στις μέλισσες και στις βασίλισσες και στους κηφήνες 12 τμήματα. Στις κεραίες ευρίσκονται αισθητήρια όργανα 7 τύπων, δίσκοι, πλάκες , τριχίδια, και άλλα!Είναι πολύ χαριτωμένο να βλέπεις την προσπάθεια των μελισσών να καθαριστούν!

4 σχόλια:

Annie είπε...

Your bee photos are so wonderful. The bees seem to appreciate having their photos made by you, Kostas.

Ανώνυμος είπε...

Another amazing photo.
Annie got it right; seems you have been appointed as Bees Official Photographer.
And useful information on the post.

Marie είπε...

What a beautiful blog you have!
Thank you for your comment on my blog!

Lilli & Nevada είπε...

That is very beautiful