Σάββατο, 8 Μαρτίου 2008

Sweet gold - Γλυκό χρυσάφι!

Tap that without it stops flows sweet gold. Thus it appears also thus it is when you see the honey filling the vases! This sweet substance that makes our palate and our brain seek always what to us brought our parents, the good honey! The flavour first time remains always for always in our memory and with this base the flavour searches we find best than those who in our life we try! -
Βρύση που χωρίς να σταματά ρέει γλυκό χρυσό. Έτσι φαίνεται και έτσι είναι όταν βλέπεις το μέλι να γεμίζει τα βάζα! Αυτή η γλυκιά ουσία που κάνει τον ουρανίσκο μας και το μυαλό μας να αναζητά πάντα αυτό που μας έφερναν οι γονείς μας, το καλό μέλι! Η γεύση της πρώτης φορά μένει για πάντα στην μνήμη μας και με βάση αυτήν την γεύση πάντα ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο από όσα στην ζωή μας δοκιμάζουμε!

1 σχόλιο:

Andrea είπε...

Hold that honey and I will bring over some hot homemade buttermilk biscuits.