Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

Dove - Περιστέρι

It is a special category of pigeons that likes him they make, but also are educated to fly in this way, vertical to above, only with the force of their ferns to be lifted off in air without they make circles and him they help the currents of air, in order that they make the other birds. These pigeons are the said ''fighting'', ''lifts'',and other local names!. Reach in height and the 1500 metres, and they go down with speeds that exceed the 190 kilometres the hour! -
Είναι μία ειδική κατηγορία περιστεριών που τα αρέσει να το κάνουν, αλλά και εκπαιδεύονται να πετούν με αυτόν τον τρόπο, κάθετα προς τα πάνω, μόνον με την δύναμη των πτερών τους να ανασηκώνονται στον αέρα χωρίς να κάνουν κύκλους και να τα βοηθούν τα ρεύματα του αέρα, όπως κάνουν τα άλλα πτηνά.Αυτά τα περιστέρια είναι τα λεγόμενα ''αγωνιστικά'', ''αναβατόρια'', και άλλες κατα τόπους ονο9μασίες. Φτάνουν σε ύψος και τα 1500 μέτρα, και κατεβαίνουν με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 190 χιλιόμετρα την ώρα!

6 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

What a beautiful shape to their body! Lovely Kostas.

Thomas Xomeritis είπε...

Το blog σου ήταν μια ευχάριστη, απρόσμενη έκπληξη...

Lyn είπε...

love the photo it is amazing!

Wanda είπε...

Beautiful Kostas ~~~ but I'm staying out of his way when he does that nose dive!!!

LOL:)

Ανώνυμος είπε...

Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω με τη λέξη "αγωνιστικά"...
Η ράτσα των περιστεριών αυτών που έχουν την ιδιότητα να πετάνε κάθετα προς τα πάνω ονομάζονται "Αναβατόρια".

Ida είπε...

Mighty! :)