Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

Queen - Βασίλισσα

Queen, alone perfect female in the beehive. In each beehive a Queen, if exist two, then they will only fight and the one will kill the other. The one that will remain at 99% is news in age. This will lead to the growth and the prosperity the population of beehive! If him it does not accomplish or workers him will replace with other more capable. Working and with program the society of bees but very hard for feeble, and with those that do not offer in the social total!
Βασίλισσα, το μόνο τέλειο θηλυκό στην κυψέλη. Σε κάθε κυψέλη μόνον μία βασίλισσα, αν υπάρξουν δύο, τότε θα παλέψουν και η μια θα σκοτώσει την άλλη. Αυτή που θα μείνει κατά 99% είναι η πιο νέα σε ηλικία. Αυτή θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ευημερία τον πληθυσμό της κυψέλης! Αν δεν το καταφέρει ή εργάτριες θα την αντικαταστήσουν με άλλη πιο ικανή. Εργατική και με πρόγραμμα η κοινωνία των μελισσών αλλά πολύ σκληρή για τους αδύναμους, και με αυτούς που δεν προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο!

6 σχόλια:

alexander είπε...

Great colours! The bees are hard at work. You must be very brave to capture this shot. :)
Well done! It's a tough one.

Alexander
Alex's World! - http://www.kakinan.com/alex

RuneE είπε...

You are a master in macro-photography. This must have been extremely difficult!

zakscloset είπε...

wow amazing shot! i know it's just a picture but it looks so real that it makes me a bit scared!!

Marie είπε...

I have a friend who has some beechives. He has told me a lot about how the bees behave. It is very interesting. I love to have bees in my garden. I don't like vasps though...

Thank you for visiting my blog :)

Ida είπε...

Amazing macro! :)
Beautiful.
Happy weekend.

Ανώνυμος είπε...

What an amazing macro.
I wonder how can you be so close to the bees.