Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

Nose-horned viper - Έχιδνα ή κερασφόρος

-Nose-horned viper(Vipera ammodytes )
-The down part of body.
-One still reason that discourages somebodies for dealing with the apiculture is also the fear to the reptiles that enough times in spring and the summertime find shelter under the beehives.

-Οχιά η ιοβόλος(Vipera ammodytes)

-Το κάτω μέρος του σώματος.
-Ένας ακόμη λόγος που αποθαρρύνει κάποιους να ασχοληθούν με την μελισσοκομία είναι και ο φόβος προς τα ερπετά που αρκετές φορές την άνοιξη και το καλοκαίρι βρίσκουν καταφύγιο κάτω από τις κυψέλες.

Σάββατο 25 Ιουλίου 2009

Antagonist - Ανταγωνιστής

-An other vegetarian insect that rivals the bee. No only the chlorophyll from the green leaves, but also the pollen constitute part of diet of locust.
-Άλλο ένα φυτοφάγο έντομο που ανταγωνίζεται την μέλισσα.
Όχι μόνον η χλωροφύλλη από τα πράσινα φύλλα, αλλά και η γύρη αποτελεί μέρος του διαιτολογίου της ακρίδας.

Σάββατο 18 Ιουλίου 2009

Spider - Αράχνη(Σκλεναρίκοβα)

An other seasonal enemy of bees!
Άλλος ένας εποχιακός εχθρός των μελισσών!

Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

Return - Επιστροφή

Stopped the pain in the right hand, operation was successful and I wait for they pass certain days come in action again in my apiaries and in the keyboard!
Σταμάτησε ο πόνος στο δεξί χέρι, η εγχείρηση ήταν επιτυχής και περιμένω να περάσουν μερικές μέρες να επιστρέψω δράση ξανά στα μελισσοκομεία μου και στο πληκτρολόγιο!