Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007

Fruit - Φρούτο

Gentleman, you go elsewhere to play with the photographic machine
Κύριε, πάτε αλλού να παίξετε με την φωτογραφική μηχανή
No, no, I am not Pac-Man, I am fruit Passiflora's
Όχι, όχι, δεν είμαι ο Πάκμαν, είμαι φρούτο Πασιφλόρας
Friend it pulled your photographs and me you do not bother
Φίλε, τράβηξε τις φωτογραφίες σου και μην με ενοχλείς
Therefore, what you see, a small banana I am
Λοιπόν, τι βλέπεις, μια μικρή μπανάνα είμαι

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007

Μice - Ποντίκια

It heard that to you I say… us they look at.
Άκουσε που σου λέω… μας κοιτάνε.
Searches - searches also nectar nowhere.
Ψάχνω – ψάχνω και νέκταρ πουθενά.

Me they see i wonder or I resemble with flower ?
Με βλέπουν άραγε ? ή μοιάζω με λουλούδι.
Strange, that it passed in my?
Παράξενο, πως πέρασε μέσα μου ;

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007

Blade - Γλώσσα

Love, because shine your eyes tonight ?
Αγάπη, γιατί λάμπουν τα μάτια σου απόψε ; It is my leg, no the blade.
Είναι το πόδι μου, όχι η γλώσσα .
We are not pancakes, but the petals.
Δεν είμαστε κρέπες, αλλά τα πέταλα.
So much him I have... my blade
Τόση την έχω την….γλώσσα μουΤρίτη 27 Νοεμβρίου 2007

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2007

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Pollen- Γύρη

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2007

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2007

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2007

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007