Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008

Bees and butterflies - Μέλισσες και πεταλούδες

-What other would have the garden of apiarist? Sure bees!
This corner with the beautiful bees and other insects, finds in the city Edessa of Prefecture Pella, in the courtyard of house of colleague and my friend Tassos!
-Τι άλλο θα είχε ο κήπος ενός μελισσοκόμου; Σίγουρα μέλισσες!Αυτή η γωνιά με τις όμορφες μέλισσες και άλλα έντομα, ευρίσκεται στην πόλη Έδεσσα του Νομού Πέλλας, στην αυλή του σπιτιού του συνάδελφου και φίλου μου Τάσο!

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008

Lotus or persimmon - Λωτός ή διόσπυρος

-The last one from the automnal fruits and first from the winters.
Before 30 years, in the island of Samos, offered to me sweet of spoon, persimmon.
Still his flavour is in my brain, sweet-persimmon as… honey!
-Το τελευταίο από τα φθινοπωρινά φρούτα και το πρώτο από τα χειμωνιάτικα.
Πριν 30 χρόνια, στο νησί της Σάμου, μου προσφέρανε γλυκό κουταλιού λωτό.
Ακόμη η γεύση του είναι στο μυαλό μου, γλυκό-λωτός σαν …μέλι!

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008

Last dinners - Τελευταία γεύματα

-Fresh nectar of dandelion, from the last tasty dinners before the arrival of winter!
-Φρέσκος νέκταρ πικραλίδας, απο τα τελευταία νόστιμα γεύματα πριν την έλευση του χειμώνα!

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

Splendid drink - Υπέροχο ποτό

-Small details from the splendid full sugar drink that they offer greenfly to the ants.
-Μικρές λεπτομέρειες απο το υπέροχο γεμάτο ζάχαρη ποτό που προσφέρουν οι πράσινες αφίδες(μελίγκρα) στα μυρμήγκια.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008

Locust giant! - Ακρίδα γίγαντας!

Marvellous colours of ground make him many times over invisible.
Always him it glorifies her big jump! As Jordan!
Θαυμάσια χρώματα γης την κάνουν πολλές φορές αόρατη. Πάντα την δοξάζει το μεγάλο της άλμα! Σαν τον Jordan!

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008

Automnal dinners - Φθινοπωρινά γεύματα

Automnal dinners, full with rich nutritious constitutive nectars and pollen!
Φθινοπωρινά γεύματα, γεμάτα με πλούσια θρεπτικά συστατικά νέκταρ και γύρη!