Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

Taraxacum officinale - Ταραξάκο ή αγριοράδικο

-Bee in Dandelion!
The region of Larissa today has temperature five degrees of Celsius, and the bees does not circulate.
A photograph from the heat days!
-Μέλισσα σε ραδίκι!
Η περιοχή της Λάρισας σήμερα έχει θερμοκρασία πέντε βαθμούς Κελσίου, και οι μέλισσες δεν κυκλοφορούν.
Μια φωτογραφία απο τις ζεστές ημέρες!

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009

Beautiful nature - Όμορφη φύση

-The departure is the one that I admire in these splendid birds, big predatory! (Buteo buteo)
-Η εκκίνηση είναι αυτή που θαυμάζω σε αυτά τα μεγαλοπρεπή πουλιά, τα μεγάλα αρπακτικά! Γερακίνες ή βαρβακίνες!

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

No mercy, no sorrow - Κανένα έλεος, καμία λύπη

-Frost does not forgive the honey bees that they defy.
Many as them die from the frost in the flowers of almond tree!
-Η παγωνιά δεν συγχωρεί τις μέλισσες που την αψηφούν.
Πολλές σαν αυτές πεθαίνουν απο την παγωνιά μέσα στα άνθη της αμυγδαλιάς!

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009

Happy Valentine's day - Ευτυχισμένη ημέρα του Βαλεντίνου

-Dreamed kiss!!!
-Ονειρεμένο φιλί!!!

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009

Hi All, I checked with Norton Anti-Virus, and they are gearing up for this virus! I checked Snopes , and it is for real!! Get this E-mail message sent around to your contacts ASAP. PLEASE FORWARD T HIS WARNING AMONG FRIENDS, FAMILY AND CONTACTS! You should be alert during the next few days. Do not open any message with an attachment entitled 'POSTCARD FROM HALLMARK,' regardless of who sent it to you. It is a virus which opens A POSTCARD IMAGE, which 'burns' the whole hard disc C of your computer. This virus will be received from someone who has your e-mail address in his/her contact list. This is the reason why you need to send this e-mail to all your contacts It is better to receive this message 25 times than to receive the virus and open i t. If you receive a mail called' POSTCARD,' even though sent to you by a Friend, do not open it! Shut down your computer immediately.. This is the worst virus announced by CNN. It has been classified by Microsoft as the most destructive virus ever. This virus was discovered by McAfee yesterday, and there is no repair yet for this kind of virus. This virus simply destroys the Zero Sector of the Hard Disc, where the vital information is kept. COPY THIS E-MAIL, AND SEND IT TO YOUR FRIENDS. REMEMBER: IF YOU SEND IT TO THEM , YOU WILL BENEFIT ALL OF US
.......................................................-------------------------------...................................................
Η Ε.Ε έβγαλε ανακοίνωση που επιβεβαιώνει κάποιες φήμες. Στις επόμενες μέρες πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί να μην ανοίξετε κανένα μήνυμα που θα σας έρθει με τον τίτλο "INVITE" ή "INVITO" ανεξάρτητα από το ποιος σας το έστειλε, φίλος ή όχι. Είναι ένας ιός που ανοίγει ως ολυμπιακή φλόγα και καίει τον σκληρό σας δίσκο. Αυτός ο ιός θα σας έρθει από ένα άτομο από τη λίστα των επαφών σας και γι' αυτό πρέπει να στείλετε αυτό το e-mail σε όσους ξέρετε. Έτσι αν πάρετε τέτοιο μήνυμα, μην το ανοίξετε και σβήστε αμέσως τον υπολογιστή σας. Είναι ο χειρότερος ιός όπως ανακοινώθηκε από το CNN και η MICROSOFT το επιβεβαιώνει ως τον πιο καταστροφικό ιό μέχρι σήμερα. Ανακαλύφθηκε προχτές το απόγευμα από MCAfee και δεν υπάρχουν ακόμη λύσεις. Καταστρέφει ολοκληρωτικά όλα τα VITAL INFO του HARD DISK! Κάντε COPY και στείλτε το σ' όλους. 2. ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !!!!!!! Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως εάν χρησιμοποιείτε αλληλογραφία μέσω internet, όπως Yahoo, Hotmail, AOL κτλ. Η πληροφορία κυκλοφόρησε από την Microsoft και την Norton. Παρακαλώ στείλτε την σε όλους όσους γνωρίζετε και έχουν πρόσβαση στο Internet. Ίσως λάβετε ένα φαινομενικά άκακο e-mail με παρουσίαση Πάουερ Πόιντ (PowerPoint) και τίτλο: «Lifeisbeautiful.. Pps». Εάν το λάβετε, μην ανοίξετε το επισυναπτόμενο του για κανένα λόγο και διαγράψτε το αμέσως!!! Εάν ανοίξετε το αρχείο, ένα μήνυμα θα εμφανισθεί στην οθόνη σας λέγοντας: Itistoolatenow, yourlifeisnolongerb eautiful, δηλαδή: Τώρα πια είναι αργά, η ζωή σας δεν είναι πλέον όμορφη! Ως επακόλουθο θα χάσετε τα πάντα στον υπολογιστή σας και το άτομο που σας το έστειλε θ' αποκτήσει πρόσβαση στο όνομά σας, στο e-mail σας και στο κωδικό ασφαλείας σας. Αυτός είναι νέος ιός, ο οποίος ξεκίνησε πρόσφατα να κυκλοφορεί! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΟΣ !!! Η Microsoft επιβεβαίωσε ήδη τη σοβαρότητα του προβλήματος κι ανάφερε ότι τα προγράμματα antivirus δεν είναι ικανά να τον καταστρέψουν. Ο ιός δημιουργήθηκε από έναν χάκερ ο οποίος αυτοαποκαλείται «lifeowner». ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥ ΣΑΣ!!! ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΟΥ Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης ΝΩΣΙΣ Ε.Π.Ε. Λ. Αμφιθέας 109, Τ.Κ 175 63, Π. Φάληρο, Αθήνα Τηλ: 210 9854792, fax: 210 9854795

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009

Dewdrops with pollen- Δροσοσταλίδες με γύρη

-Dewdrops under from bloomed almond trees.
Full with grains of pollen that fell from collectors bees of pollen!
-Δροσοσταλίδες κάτω απο ανθισμένες αμυγδαλιές.
Γεμάτες με κόκκους γύρης που έπεσαν απο τις συλλέκτριες μέλισσες γύρης!

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

Almond tree - Αμυγδαλιά

-In heart of winter they asked the almond tree, if exists God, and the almond tree… bloomed!
-Στην καρδιά του χειμώνα ρώτησαν την αμυγδαλιά, αν υπάρχει Θεός, και η αμυγδαλιά ...άνθισε!

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009

Collectors of water - Συλλέκτριες νερού

-Even the winter the water is essential for the bees.
Certain apiarists make mistake believing that the bees do not need water the winter!
- Ακόμη και τον χειμώνα το νερό είναι απαραίτητο για τις μέλισσες.
Μερικοί μελισσοκόμοι κάνουν λάθος πιστεύοντας πως οι μέλισσες δεν χρειάζονται νερό τον χειμώνα!

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009

Flower of almond tree - Άνθος αμυγδαλιάς!

-Honey bee collects pollen, under collects nectar in flowers almond tree!
-Μέλισσα συλλέγει γύρη, η κάτω συλλέγει νέκταρ σε άνθος αμυγδαλιάς!
Wow! This is marvellous, one more award.

Thank you very much Ida.

Those who visit my blog, and want, they can take this Award.

All visitors are honoured with Award-I LOVE YOUR BLOG.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009

Sweet enjoyment - Γλυκιά απόλαυση

-A grape in the heart of winter is not something usual for the northern hemisphere.
I give to you him, you enjoy!!
-Ένα σταφύλι μέσα στην καρδιά του χειμώνα δεν είναι κάτι συνηθισμένο για το βόρειο ημισφαίριο.
Σας το χαρίζω, απολαύστε το!!

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009

First visitor - Πρώτος επισκέπτης

- Visit in the first flowers!
- Επίσκεψη στα πρώτα λουλούδια !

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009

Artificial royally cell - Τεχνητά βασιλικά κελιά

-Two artificial royally cell with little royal pulp and larvae of Queens, age of 4th days!
After twelve days will come out complete nymphs. (Total, sixteen days).
-Δύο τεχνητά βασιλικά κελιά με λίγο βασιλικό πολτό και προνύμφες βασιλισσών, ηλικίας 4ων ημερών!
Μετά δώδεκα ημέρες θα εξέλθουν πλήρες νύμφες.(Σύνολο, δεκαέξι ημέρες)