Πέμπτη 30 Απριλίου 2009

Bees enemy - Εχθρός των μελισσών

-Varroa destructor on honeybee

-The treatment for his fighting, the apiarist should make systematically two times by year's.

A beginning of autumn and second with the beginning of spring!

-Την θεραπεία για την καταπολέμηση του, ο μελισσοκόμος πρέπει να κάνει συστηματικά δυο φορές τον χρόνο .

Μία αρχή φθινοπώρου και δεύτερη με την αρχή της άνοιξης!

Τετάρτη 29 Απριλίου 2009

The flock - Το κοπάδι.

-Goats, beautifully and very likeable animals.
The photograph is from the mountainous village Filippaioi, in the Prefecture Grevena!
-Κατσίκες, όμορφα και πολύ συμπαθητικά ζώα.
Η φωτογραφία είναι απο το ορεινό χωριό Φιλιππαίοι, στον Νομό Γρεβενών!

Τρίτη 28 Απριλίου 2009

Mother Νature - Μητέρα Φύση

-Tamarisk - Αρμυρίκι

-Almost May and still the Tamarisk gives the products (pollen and nectar) to bees!


-Σχεδόν Μάιος και ακόμη το αρμυρίκι δίνει τα προϊόντα του(γύρη και νέκταρ) στις μέλισσες!


Παρασκευή 17 Απριλίου 2009

Το μοιρολόι της Παναγιάς !

Μεγάλη Παρασκευή και το Μοιρολόι της Παναγιάς!

Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα
σήμερον όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπόνται
Σήμερον έβαλαν βουλή οι άνομοι οβραίοι
οι άνομοι και τα σκυλιά και οι τρεις κατηραμένοι
για να σταυρώσουν το Χριστό των Πάντων Βασιλέα
Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι
να κάμει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι
Η Παναγία η Δέσποινα καθόταν μοναχή της
τας προσευχάς της έκανε για το Μονογενή της
φωνή εξήλθε εξ’ ουρανού και απ’ αρχαγγέλου στόμα
Σώσων κυρά τας προσευχάς, σώσων και τας μετάνοιας
και τον υιό σου πιάσανε και σαν ληστή τον πάνε
και στου Πιλάτου την αυλή εκεί τον τυραννάνε.
Φτιάξε καρφιά, φτιάξε καρφιά, φτιάξε τρία περόνια
κι εκείνος ο ατσίγγανος βαρεί και φτιάνει πέντε.
Ατσίγγανε που τα’ φτιαξες εσύ να μας διδάξεις.
Τα δυο βάλτε στα πόδια του και τ’ άλλα δυο στα χέρια
το πέμπτο το φαρμακερό, βάλτε το στην καρδιά του
να στάξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά του.
Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε έπεσε και λιγώθει
σταμνιά νερό της έριχναν τρία κανάτια μόσχο
και τρία νεροδόσταμνα για να της έρθει ο νους της.
Μα σαν της ήρθε ο λογισμός, μα σαν της ήρθε ο νους της
ζητά μαχαίρι να σφαεί, φωτιά να πάει να πέση,
ζητά γκρεμό να γκρεμιστεί για το Μονογενή της.

Απολογιέται κι ο Χριστός της μάνας του και λέγει.
- Μάνα μ' αν γκρεμιστείς εσύ, γκρεμιέτ' όλος ο κόσμος,
μάνα μου αν σφαγείς εσύ, σφάζετ' όλος ο κόσμος,
μάνα μ' αν κρεμαστείς εσύ, κρεμιέτ' όλος ο κόσμος.
Πάρτο μάνα μου υπομονή, να πάρ' όλος ο κόσμος.
Άντε μάνα μου στο καλό και διάφορο δεν έχεις,
μόν' το μεγάλο Σάββατο κάτσε να μ' απαντέχεις

-----
Όσοι αγαπάτε το Χριστό κι όσοι τον προσκυνάτε
Όλοι ακολουθήσετε να πάμε να τον βρούμε.
Δεν ακολούθησε κανείς μονάχα τρεις Παρθένες
η Μάρθα – η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα,
του Ιακώβου η αδερφή και οι τέσσερες αντάμα,
πήραν τη στράτα, το στρατί, στρατί το μονοπάτι

Το μονοπάτι τς’ έβγαλε μες του ληστή την πόρτα,
άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του Πιλάτου
κι η πόρτα από το φόβο της άνοιξε μοναχή της.
Κοιτά δεξά, κοιτά ζερβά κανέναν δεν ηγλέπει
Κοιτά και δεξιότερα βλέπει τον Άι Γιάννη.
Αφέντη μ’ Άι Γιάννη μου και Βαπτιστή του γιού μου
Μην είδες τον υγιόκα μου και σε διδάσκαλό σου.
Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω
Δεν έχω χεροκάλαμο για να σου τον εδείξω.
Βλέπεις εκείνον το γυμνό τον παραπονεμένο
όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο
όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι
εκείνος είναι ο γιόκας σου και με διδάσκαλός μου.
Η Παναγιά πλησίασε γλυκά τον ερωτούσε
δεν μου μιλάς παιδάκι μου δεν μου μιλάς παιδί μου
τι να σου πω μανούλα μου που διάφορο δεν έχεις
κοντά στο Μέγα Σάββατο κοντά στο μεσονύκτι
που θα λαλήσει ο πετεινός σημαίνουν τα επουράνια,
σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά με τις χρυσές καμπάνες.
Όποιος το ακούει σώζεται και όποιος το λέει αγιάζει
και όποιος το καλοσκεφτεί Παράδεισο θα λάβει.
Παράδεισο και λίβανο από τον Άγιο τάφο.
Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Χριστού τον τάφο
εκεί δεντρί δεν ήτανε δεντρί εφανερώθει
στην κορυφή ήταν ο Χριστός και στα κλαδιά οι Αγγέλοι
και μέσα στα χαμόκλαδα ήταν οι μάρτυρές του
που μαρτυρούσαν και έλεγαν για του Χριστού τα Πάθη
για του Χριστού τ’ αφέντη μας και του Μονογενή μας
που έχυσε το αίμα του για πινομή δική μας.

Δευτέρα 13 Απριλίου 2009

Happy Easter - Καλό Πάσχα

-Big pressure of work in my apiaries, removes me from beloved habit of operation my blog.
I wish all visitors have health, and pass one happy week
-Μεγάλος φόρτος εργασίας στα μελισσοκομεία μου, με απομακρύνει απο αγαπημένη συνήθεια λειτουργίας του blog μου.
Εύχομαι όλους τους επισκέπτες να έχουν υγεία, και να περάσουν μια ευτυχισμένη εβδομάδα

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009

Sternites and tergites - Στερνίτες και τεργίτες

-They are visible sternites (the down part of body), and tergites that they compose the abdomen of body of bees!
Είναι ορατοί οι στερνίτες(το κάτω μέρος), και οι τεργίτες που συνθέτουν την κοιλιά των μελισσών

Σάββατο 4 Απριλίου 2009

Anthers - Ανθήρες

-Beauty of Weekend!
-Ομορφιά του Σαββατοκύριακου!

Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

Almond tree - Αμυγδαλιά

-Marvellous moment of work, for collection and storage!
-Θαυμάσια στιγμή εργασίας, για συλλογή και αποθήκευση!

Πέμπτη 2 Απριλίου 2009

Tamarisk - Αρμυρίκι


-Tamarix sp.
-Tamarisk is an other marvellous apiarian plant that helps the growth of bees this season.
Bee takes nectar and pollen from small pink flower of Tamarisk!
-Το Αρμυρίκι είναι άλλο ένα θαυμάσιο μελισσοκομικό φυτό που βοηθά την ανάπτυξη των μελισσών αυτήν την εποχή.
Η μέλισσα παίρνει νέκταρ και γύρη απο τα μικρά ροζ άνθη του Αρμυρικιού!

Τετάρτη 1 Απριλίου 2009

Pot marigold - Καλεντούλα

-Calendula officinalis
-Beauty on big flower of marvellous apiarian plant
-Ομορφιά πάνω σε μεγάλο άνθος του θαυμάσιου μελισσοκομικού φυτού