Κυριακή 31 Μαΐου 2009

Bee's sting - Κεντρί μέλισσας

-This is the arm of honey bee. On appear him certain small drops from her poison.
-Αυτό είναι το όπλο της μέλισσας.
Πάνω του φαίνονται κάποιες μικρές σταγόνες απο το δηλητήριο της.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2009

Breakfast - Πρωϊνό γεύμα

-An other moment of beauty and collection
-Άλλη μια στιγμή ομορφιάς και συλλογής

Κυριακή 24 Μαΐου 2009

Thank you very much! - Ευχαριστώ πάρα πολύ!

-The rose is given in the all visitors my blog, but special in those that gave me wishes for my nominal feast!
-Το τριαντάφυλλο χαρίζεται σε όλους τους επισκέπτες του blog μου, και ειδικότερα σε αυτούς που μου δώσανε ευχές για την ονομαστική μου εορτή!

Τετάρτη 13 Μαΐου 2009

Work in the apiaries - Εργασία στα μελισσοκομεία

-Hedera helix
-These days hard work in the apiaries, enough tiredness, the few sleep, but big pleasure from the result.
Bee in flowers of ivy.
-Αυτές τις ημέρες σκληρή δουλειά στα μελισσοκομεία, αρκετή κούραση, ο ύπνος λίγος, αλλά μεγάλη ευχαρίστηση απο το αποτέλεσμα.
Μέλισσα σε άνθος κισσού.

Πέμπτη 7 Μαΐου 2009

Beautiful young lady - Όμορφη νεαρή κυρία.

-Daisy with beautiful visitor!
-Μαργαρίτα με όμορφο επισκέπτη!

Τρίτη 5 Μαΐου 2009

Dadelion - Πικραλίδα ή αγριομαρούλο

Taraxacum officinale

The flower of apple tree said in the simple small flower:

- What is your name?

- Me they say dandelion (tooth of lion), it answered that.

- My Poor, small flower, said the flower of apple tree. You are not to blem you, but how much sad it should you feel when you hang around with a so much ugly name!

(From the - -Splendid small flower apple tree--) Hans Christian Andersen.

Το λουλούδι της μηλιάς είπε στον απλό μικρό ανθό:

-Πως σε λένε;

-Με λένε dandelion(δόντι του λιονταριού), απάντησε εκείνο.

-Φτωχό, μικρό μου λουλούδι, είπε το μηλολούλουδο. Δεν φταις εσύ, αλλά πόσο λυπημένο πρέπει να νοιώθεις όταν τριγυρνάς με ένα τόσο άσχημο όνομα!

(Από το- Υπέροχο μικρό μηλολούλουδο) του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Naked beauty - Γυμνή ομορφιά

-We did not anticipate to admire the poppies the frequent rains they left him naked throwing their petals.
Naked it is also beautiful!
-Δεν προλάβαμε να θαυμάσουμε τις παπαρούνες οι συχνές βροχές τις αφήσανε γυμνές ρίχνοντας τα πεταλά τους.
Γυμνές είναι επίσης όμορφες!

Δευτέρα 4 Μαΐου 2009

Small white spider - Μικρή λευκή αράχνη

-It set up the web and waits for, patience, the big qualification of each good hunter. Photo from first the May in the mountains!

-Έστησε τον ιστό και περιμένει, υπομονή, το μεγάλο προσόν κάθε καλού κυνηγού. Photo από την πρώτη του Μάη στα βουνά!

Σάββατο 2 Μαΐου 2009

Collection - Συλλογή

-Beautiful presence in flowers for the work that it knows it makes well!
-Όμορφη παρουσία σε άνθη για την δουλειά που ξέρει να κάνει καλά!

Παρασκευή 1 Μαΐου 2009

1st May - 1η Μαη

-First May, the flowers celebrate...
-Πρωτομαγιά τα λούλουδα γιορτάζουν...