Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008

Pillar in the street - Στύλος στον δρόμο!

You I filled the heart with my honey! Now you I will make laugh! Current post is for a lot of laughter’s!
In the course of car and above in the street, was found a pillar of Public Service of Electricity!!! No fallen from possible air or from some car, but thus `' planted '' in the street. -

Σας γλύκανα την καρδιά με το μέλι μου! Τώρα θα σας κάνω να γελάσετε!
Το σημερινό post είναι για πολλά γέλια!
Στην πορεία του αυτοκινήτου και πάνω στο οδόστρωμα, ευρέθη ένας στύλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού!!! Όχι πεσμένος από δυνατό αέρα ή από κάποιο αμάξι, αλλά έτσι ‘’φυτεμένος’’ στον δρόμο.

In the second photograph, certify my reasons, the `' waters '' from the dogs of neighbours.
After did exist in the
1 meter street pedestrian why him they didn't place there? If they did not want they cut the tree that is near, as they transported (the pillar, no the tree) little front, little behind! If it exists our some other similar incident as him reports somebody bloger!-

Στην δεύτερη φωτογραφία, βεβαιώνουν τα λόγια μου, τα ‘’νερά’’ από τα σκυλιά των γειτόνων.
Αφού υπήρχε στο 1 μέτρο δρόμος πεζών γιατί δεν το τοποθέτησαν εκεί; Αν δεν θέλανε να κόψουνε το δένδρο που είναι δίπλα, ας μεταφέρανε(τον στύλο, όχι το δένδρο) λίγο εμπρός, λίγο πίσω!
Αν υπάρχει κάποιο άλλο παρόμοιο περιστατικό ας μας το αναφέρει κάποιος
bloger!

9 σχόλια:

Lilli & Nevada είπε...

That is most funny to put that elec pole in such a precarious place. Your streets are very narrow,wonder when someone will run into that pole

Daniel J Santos είπε...

That's one interesting place for a pole, please try to congratulate the brilliant mind who do that.

Ανώνυμος είπε...

Να τον προσέχετε αυτόν στύλο!
Η έστω να προσέχετε να μη φυτρώσει και κάποιος άλλος εκεί δίπλα...
Ξέρεις, μετά αρχίζει ο "ανταγωνισμός" μεταξύ τους, μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα και παντού!

Andrea είπε...

Strange place to put a pole. Clever post though. I enjoy visiting your blog.

quintarantino είπε...

My friend, now I'm not worried anymore.
I thought only in Portugal one could see stupid things like that, but afterall there are stupid things like this everywhere.
Good photo however.
Send it to the Mayor.

imac είπε...

Give me a go and i'll knock them down haha.

Come and visit our holls fab cab, also see who won my free Austrian card.

Wanda είπε...

Oh that is funny, Kostas!!

PJ van Zyl είπε...

and no one runs into it. That is even more amazing
nice blog you have here

chaniabee είπε...

ο στύλος φίλε μου Κώστα μια χαρά είχε μπει στο σωστό σημείο!!!απλά μεγάλωσαν τον δρόμο, μίκρυναν τα πεζοδρόμια με αποτέλεσμα αυτό !!! δες τα κράσπεδα οτι ειναι καινούρια και η άσφαλτος παρθένα !!! δεν φταίει λοιπόν η ΔΕΗ αλλα ο δήμος!!!! ειναι αποτέλεσμα του μη συντονισμού των δημοσίων υπαλλήλων μας ( τα αστέρια μου κουράζονται)