Κυριακή 25 Μαΐου 2008

In a drop of nectars - Σε μια σταγόνα νέκταρ