Σάββατο 28 Ιουνίου 2008

Clematis - Αγράμπελη

Traveller's Joy or Old Man's Beard they are certain from the common names of plant Clematis vitalba this season she is bloomed and her perfume it embellishes each corner of forest. The bees visit him for the nectar that it removes when the temperature of environment is high!
Η αγριάμπελη (Clematis vitalba) αυτήν την εποχή είναι ανθισμένη και το άρωμα της ομορφαίνει κάθε γωνιά του δάσους. Οι μέλισσες την επισκέπτονται για το νέκταρ που βγάζει όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή!

2 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

What a beautiful flower - I've never seen this kind of clematis. Lovely capture of bee and flower.

Daniel J Santos είπε...

very beautiful.