Κυριακή 31 Αυγούστου 2008

Watermelons - Καρπούζια

A ocean watermelons!
When exist big offer and small demand, then the rural products remain in the fields and they rot!
Ένας ωκεανός καρπούζια!
Όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά και μικρή ζήτηση, τότε τα αγροτικά προϊόντα παραμένουν στους αγρούς και σαπίζουν!

5 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

That's a heap of watermelons - how sad people are starving somewhere in the world while these lay rotting...

Small City Scenes είπε...

Wow! That is too bad that has to happen. Here it usually is cucumbers left to rot. We are a strange world. MB

Marie είπε...

Wow! Can I have some? :)))

FO - 2 είπε...

A BIG field!
We don`t have fields like this in Norway.
We can only buy them in the stores...
Very tasty and good fruits.

Ανώνυμος είπε...

A lovely sight. I love watermelons. You have a beautiful blog.

Paz