Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009

Halkyon days - Αλκυονίδες ημέρες

-Continue still Halcyon days, and from somewhere smell… spring!
In Greek mythology, 'Alkionides' or Halcyon days were the few warm sunny days given by the Gods to the kingfisher during January in order to lay its eggs.
With Halcyons are profited also the bees but also other insects they collect fresh pollen and nectar!
-Συνεχίζουν ακόμη οι Αλκυονίδες ημέρες, και από κάπου μυρίζει ... άνοιξη!
Στην ελληνική μυθολογία, ' Αλκυονίδες ' ή οι ημέρες της Αλκυόνης ήταν λίγες θερμές ηλιόλουστες ημέρες που δόθηκαν από τους Θεούς στην αλκυόνη κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου προκειμένου να γεννηθούν τα αυγά της.
Μαζί με τις Αλκυόνες ωφελούνται και οι μέλισσες αλλά και άλλα έντομα να συλλέξουν φρέσκια γύρη και νέκταρ!