Πέμπτη 30 Απριλίου 2009

Bees enemy - Εχθρός των μελισσών

-Varroa destructor on honeybee

-The treatment for his fighting, the apiarist should make systematically two times by year's.

A beginning of autumn and second with the beginning of spring!

-Την θεραπεία για την καταπολέμηση του, ο μελισσοκόμος πρέπει να κάνει συστηματικά δυο φορές τον χρόνο .

Μία αρχή φθινοπώρου και δεύτερη με την αρχή της άνοιξης!