Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2008

Production of fruits kiwi - Παραγωγή φρούτων ακτινιδιάς

It can become self-condemnation her tender shoot kiwi, but sure existed also productive. I mean the female plant for what exists also arsenic that does not make kiwis. It needs for an each 4-5 females and arsenic in order to pollination. -
Μπορεί να έγινε αυτό-κατάδικο το τρυφερό κλαδί της ακτινιδιάς, αλλά σίγουρα υπήρξε και παραγωγικό. Εννοώ το θηλυκό του φυτού για τι υπάρχει και αρσενικό που δεν κάνει ακτινίδια. Χρειάζεται για κάθε 4-5 θηλυκά και ένα αρσενικό για να τα επικονιάσει.

5 σχόλια:

Wanda είπε...

Now I know why I love Kiwi...it has gone through much pain to grace my dinner table.

Lilli & Nevada είπε...

Love Kiwi nice photo they look like i can take them right off and eat them

quintarantino είπε...

My wife just adores kiwi. I'm found of it, but not that much. Great photo, nevertheless.

zakscloset είπε...

fantastic photo!!! and soooo yummy:^) i've never seen them on the tree. precious photo.

FO - 2 είπε...

Very interesting! :)
I love Kiwi. Cutting it i half. Eating it like a egg.... ;)