Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2008

Worryingly messages - Ανησυχητικά μηνύματα

This small spider should not have been in my hands and generally in the nature today. The month of November it is hidden deeply in the ground and presents late the spring. Still him did not influence the winter, after it did not throw the rains and the snow that should. Thus it happens with enough goods of small incisions in the region of Central Greece, where I reside and observe these phenomena. -
Αυτή η μικρή αράχνη δεν έπρεπε να είναι στα χέρια μου και γενικά στην φύση σήμερα. Τον μήνα Νοέμβριο κρύβεται βαθιά στην γη και εμφανίζεται αργά την άνοιξη.Ακόμη δεν την επηρέασε ο χειμώνας, αφού δεν έριξε τις βροχές και το χιόνι που έπρεπε. Έτσι συμβαίνει με αρκετά είδη μικρών εντόμων στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος, όπου διαμένω και παρατηρώ αυτά τα φαινόμενα.

6 σχόλια:

Wanda είπε...

So tiny! I've never seen a white spider like that?
Very interesting picture!

Ανώνυμος είπε...

αυτό που τώρα μας κάνει να αισθανόμαστε σαν κυρίαρχοι του σύμπαντος, νομίζω ότι θα μας ρίξει στην αρχή. "Η ζωή μας κύκλους κάνει"

quintarantino είπε...

A very interesting picture. You are making pictures that one could see in National Geographic magazine.

zakscloset είπε...

a white spider? i don't think i've seen them in real life! looks very cute and friendly :^)

Unknown είπε...

When I saw your spider, it made me think of mine I had spotted on one of our plants! Click to see it.

Dick είπε...

Interesting, we don,t have these kind of spider.