Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008

Collectors of water - Συλλέκτριες νερού

The water needs in all the phases of life of bee. It thus dissolves the pollen with the honey, it makes the working pulp, and it feeds her larvae in order to they grow. Winter and summertime they exist collectors bees of water. While the larvae of kings him it feeds only with royal jell. -
Το νερό χρειάζεται σε όλες τις φάσεις της ζωής της μέλισσας. Διαλύει την γύρη μαζί με το μέλι, έτσι κάνει τον εργατικό πολτό, και ταΐζει τις προνύμφες της για να μεγαλώσουν. Χειμώνα και καλοκαίρι υπάρχουν συλλέκτριες μέλισσες νερού.Ενώ τις προνύμφες των βασιλισσών τις ταΐζει μόνον με βασιλικό πολτό.

4 σχόλια:

quintarantino είπε...

And here is a thing I had never seen before... bees drinking water.

zakscloset είπε...

great capture! i've never seen them drink water either. so peaceful.

Max-e είπε...

You have so many nice shots here. This one of the bees is really good. I like the honey post as well.

Dick είπε...

wow, never seen bees doing that