Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009

Artificial royally cell - Τεχνητά βασιλικά κελιά

-Two artificial royally cell with little royal pulp and larvae of Queens, age of 4th days!
After twelve days will come out complete nymphs. (Total, sixteen days).
-Δύο τεχνητά βασιλικά κελιά με λίγο βασιλικό πολτό και προνύμφες βασιλισσών, ηλικίας 4ων ημερών!
Μετά δώδεκα ημέρες θα εξέλθουν πλήρες νύμφες.(Σύνολο, δεκαέξι ημέρες)

3 σχόλια:

Rhonda Hartis Smith είπε...

Very interesting!
Rhonda

:.tossan® είπε...

Is the beauty of cíclo life! Belle macro.

Ανώνυμος είπε...

Wow! Yes, very interesting!

Paz