Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009

Beautiful nature - Όμορφη φύση

-The departure is the one that I admire in these splendid birds, big predatory! (Buteo buteo)
-Η εκκίνηση είναι αυτή που θαυμάζω σε αυτά τα μεγαλοπρεπή πουλιά, τα μεγάλα αρπακτικά! Γερακίνες ή βαρβακίνες!