Σάββατο 5 Απριλίου 2008

Insects models! - Έντομα μοντέλα!

I have said many times that certain insects for various reasons reconcile themselves with the idea they approach the persons! I do not believe that them they are not afraid, neither that to them they know, neither still that to them they entrust! Likely something them it pulled above their, perhaps somebody fragrance, some colour, even the breeze of these persons he is what makes in these insects them approach! -
Έχω πει πολλές φορές πως κάποια έντομα για διάφορους λόγους συμφιλιώνονται με την ιδέα να πλησιάζουν τους ανθρώπους! Δεν νομίζω πως δεν τους φοβούνται, ούτε πως τους γνωρίζουν, ούτε ακόμη πως τους εμπιστεύονται! Πιθανόν κάτι να τους τράβηξε πάνω τους, ίσως κάποια μυρουδιά, κάποιο χρώμα, ακόμη και η αύρα αυτών των ανθρώπων να είναι αυτό που κάνει σε αυτά τα έντομα να τους πλησιάζουν!

6 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

What a beautiful butterfly/moth! The 'eyes' are so vivid. Beautiful capture Kostas.

Wanda είπε...

"Friendship" of the sweetest kind...with one of God's little creations....lovely Kostas.

zakscloset είπε...

interesting point! i always wondered why dogs used to approach me even though i was scared of them when i was little! very nice picture!

Lilli & Nevada είπε...

Ah what a wonderful butterfly and you are so lucky to capture it

dot είπε...

I've never seen one quite like that before. It's beautiful for sure! Thanks for directing me here to see it.

FO - 2 είπε...

A beautiful model! :)