Τετάρτη 9 Απριλίου 2008

Synonym of destruction! - Συνώνυμο της καταστροφής!

Grasshopper, synonym of destruction, fear and terror for the farmers, do not leave nothing green in her passage when it is moved in swarms! However tally in the trophic chain of many birds and reptiles! In the photograph a male grasshopper! -
Ακρίδα, συνώνυμο της καταστροφής, φόβος και τρόμος για τους αγρότες, δεν αφήνει τίποτε πράσινο στο πέρασμά της όταν μετακινείται σε σμήνη! Όμως ψηλά στην τροφική αλυσίδα πολλών πτηνών και ερπετών! Στην φωτογραφία μια αρσενική ακρίδα !

8 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

Fantastic photo of this cute little guy. I remember at home on the farm in the 60's getting eaten out by swarms of grasshoppers - in a week they had eaten everything green in sight.

Ανώνυμος είπε...

A really fantastic shot! Yes you are right. Grasshoppers are synonym of destruction.

Alexander
Alex's World! - http://www.kakinan.com/alex

Ανώνυμος είπε...

Grasshoppers are indeed a menace when flying in huge numbers ... but when seen alone as this one is they are pretty cute!

This Is My Blog - fishing guy είπε...

Kostus: Very nice photo of the grasshopper. We don't see many in Ohio.

Lilli & Nevada είπε...

I have never like grasshoppers they are strange looking and can cause a lot of damage to farmers for sure. Nice capture, how did you get him to hold still

zakscloset είπε...

i wish i had those long, thin and athletic legs...

smilnsigh είπε...

A terror, to many. But, still showing Nature's beauty.

Mari-Nanci

FO - 2 είπε...

Great shot! :)
A grashopper swarm can eat a corn field in few days.....