Τρίτη 8 Απριλίου 2008

Mite varroa (Varroa jacobsoni) - Ακάρι βαρρόα

One of important causes of loss of bees is this small mite with the common name varroa (Varroa jacobsoni)! In the first stage of growth of bees in cell - enters also female varroa - thus when stamp the bees the cell in order to it is developed new bee they close also varroa in. Then it gives birth two until four small that stick in the body larva and are nourished by this growing together. This has repercussions in the growth of bee! The bees that come out from cells them have genetic abnormalities, without feathers, legs, or eyes! -
Μια από της σημαντικές αιτίες απώλειας των μελισσών είναι αυτό το μικρό ακάρι με το κοινό όνομα βαρρόα (Varroa jacobsoni )! Στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης των μελισσών στο κελί - μπαίνει και το θηλυκό βαρρόα– έτσι όταν σφραγίζουν οι μέλισσες το κελί για να αναπτυχθεί η νέα μέλισσα κλείνουν και την βαρρόα μέσα. Τότε γεννά δυο έως τέσσερα μικρά τα οποία κολλάνε στο σώμα της προνύμφης και τρέφονται από αυτό μεγαλώνοντας μαζί. Αυτό έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη της μέλισσας! Οι μέλισσες που βγαίνουν από τα κελιά τους έχουν γενετικές ανωμαλίες, χωρίς φτερά, πόδια, ή μάτια !

9 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

That is one fantastic shot Kostas!
Was this on your own bees? If so how do you get rid of the mites? Or can you? Gosh the damage a tiny thing like that can do!

FO - 2 είπε...

Fabolous shot. :) And i even learned something from you today.

Ανώνυμος είπε...

what a beautiful shot. I hope soon to be back

Daniel J Santos είπε...

As usual one interesting post with a fantastic macro, well done.

Ανώνυμος είπε...

Great photo.
And I'm learning quite a lot with you about bees.

Wisdom Of Heart είπε...

Amazing pic...it is soo close...did you taking this pic with macro objective? Perfect, perfect..I like it a lot.

zakscloset είπε...

awwwww, no legs or eyes!?!? great shot!

Andrea είπε...

Great captures of these bees. You really know your bees. I am enjoying learning more about them.

Unknown είπε...

Yikes, it sounds terrible, no? Poor bees.