Τετάρτη 2 Απριλίου 2008

Strange colours - Παράξενα χρώματα

An other butterfly came near me the hour where I worked in my apiary! Strange colours I thought but took certain photographs. As I said and who old, it is certain insects, that I consider that they are models for each photographer, thus and this stopped enough hour motionless, in order to I find the time to take photographs without it needs him I chase! -
Άλλη μια πεταλούδα ήρθε κοντά μου την ώρα που δούλευα στο μελισσοκομείο μου! Παράξενα χρώματα σκέφτηκα αλλά πήρα μερικές φωτογραφίες. Όπως είπα και ποιο παλιά, είναι κάποια έντομα, που θεωρώ πως είναι μοντέλα για κάθε φωτογράφο, έτσι και αυτή σταμάτησε αρκετή ώρα ακίνητη, για να βρω τον χρόνο να πάρω φωτογραφίες χωρίς να χρειασθεί να την κυνηγώ!

6 σχόλια:

Janice Thomson είπε...

Superb macro! I love seeing all the hairs on him. Excellent capture.

Daniel J Santos είπε...

Another excellent macro, Another excellent moment.

Ανώνυμος είπε...

A very good macro.
Odd colours but beauty enough in it!

smilnsigh είπε...

How sweet of him to stop, for you to take this lovely photo!

Mari-Nanci
Smilnsigh
Photos-City-Mine
Noir et blanc

Lilli & Nevada είπε...

This is a wonderful shot, looks like he has hair around his head.

FO - 2 είπε...

Earthen colour.
Very nice. :)