Δευτέρα 14 Ιουλίου 2008

Greenfly - Μελίγκρα

With the first glance you believe that they are creatures from other world, but are found in our courtyards, she is the acquaintance in all of greenfly family Aphididae, these small insects that are found in tender leader in our roses!
Με την πρώτη ματιά νομίζεις πως είναι πλάσματα από άλλο κόσμο, αλλά ευρίσκονται στις αυλές μας, είναι η γνωστή σε όλους μελίγκρα της οικογένειας Aphididae, αυτά τα μικρά έντομα που ευρίσκονται στα τρυφερά βλαστάρια των τριανταφυλλιών μας

3 σχόλια:

Wanda είπε...

They look like something from "Star Wars"

Thanks again for the award.

Janice Thomson είπε...

They certainly do look like aliens! Great capture Kostas.

Daniel J Santos είπε...

you are right, they seem of another world but they are everywhere, see them with these details it's hard, excellent image.