Παρασκευή 4 Ιουλίου 2008

New Queen - Νέα Βασίλισσα

Larva Queen of bees of honey, in technician cell. Appears clearly the royal pulp that will nourish and grow new Queen!
Προνύμφη Βασίλισσας μελισσών , σε τεχνικό κελί. Φαίνεται καθαρά ο βασιλικός πολτός που θα θρέψει και θα μεγαλώσει την νέα Βασίλισσα!

1 σχόλιο:

Janice Thomson είπε...

Gosh that's fascinating to see. Thanks for that Kostas.