Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008

Inquiring or threatening - Ερευνητική ή απειλητική

Inquiring glance yes, threatening no! It came and it sat in my hand, it took a attitude and with her aerials for certain thinly me it searched, I decided to her I do not speak, but silently to take her certain photographs!
Ερευνητική ματιά ναι, απειλητική όχι! Ήρθε και κάθισε στο χέρι μου, πήρε μια στάση και με τις κεραίες της για μερικά λεπτά με ερευνούσε, αποφάσισα να μην της μιλήσω, αλλά σιωπηλά να πάρω μερικές φωτογραφίες της!

1 σχόλιο:

Janice Thomson είπε...

Fantastic capture Kostas of one of our most precious insects.