Τρίτη 8 Ιουλίου 2008

Art or pain? - Τέχνη ή πόνος

A horsefly or as him we say in my homeland `'davanos `' it sat in my hand, and until I focus, it rammed haustellum deeply in my skin.
Thought, front in the art, the pain is small!
Μια αλογόμυγα ή όπως το λέμε στην πατρίδα μου ‘’ ντάβανος ‘’ κάθισε στο χέρι μου, και μέχρι να εστιάσω, έχωσε την προβοσκίδα του βαθιά στο δέρμα μου.
Σκέφτηκα, μπροστά στην τέχνη, ο πόνος είναι μικρός!

4 σχόλια:

Shannon είπε...

Great shot and kudos to you for putting your art before the pain. :)

smilnsigh είπε...

Thank you so much for your very nice comment, on an entry in my 'Noir et Blanc' photo blog.

And today, you suffered for your photography. And I did too. :-)))

I hope the horsefly's sting or bite, will not be troublesome. Ouch!

Mari-Nanci
Photos-City-Mine blog

Janice Thomson είπε...

Excellent macro. I never would have been able to sit still while he bit me.

Daniel J Santos είπε...

Fantastic image wonderful