Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2007

Aurora - Αυγή

No, no, I am not cockroach, locust I am
Όχι, όχι, δεν είμαι κατσαρίδα, ακρίδα είμαι
Girls, I want also i juice of banana
Κορίτσια, θέλω και εγώ χυμό μπανάνας
When the God, wants it thanks our eyes and our soul.
Όταν ο Θεός θέλει να ευχαριστήσει τα μάτια μας και την ψυχή μας.
Scolopendra cingulata - centripede
Σαρανταποδαρούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: