Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2007

Vertigo - Ίλιγγος

Please, don't touch my, each time where me you lean, I become... double
Παρακαλώ, μην με ακουμπάς, κάθε φορά που γέρνεις πάνω μου, γίνομαι ... διπλή
My small girl, the good bantlings never do not remove outside blade
Μικρό μου κορίτσι, τα καλά παιδάκια ποτέ δεν βγάζουν έξω την γλώσσα.

And however, I am not vertigo, I am the interior of pipe

Κι όμως, δεν είμαι ίλιγγος, είμαι το εσωτερικό ενός σωλήνα
Plahhh, again the yellow dust make-up, entered in my mouth.
Πλιάχ, πάλι η κίτρινη σκόνη του make-up μπήκε στο στόμα μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: