Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2007

Baldish - Φαλακρός

With what I see becoming around me, I will remain... baldy
Με αυτά που βλέπω να γίνονται γύρω μου, θα μείνω … φαλακρό
Mmmm, good, very good, him I will order delivery.
Μμμμ, καλό, πολύ καλό, θα το παραγγείλω delivery
Small, you do not run continuously behind my, and left quietly my ears
Μικρέ, μην τρέχεις συνεχώς πίσω μου, και άσε ήσυχα τα αυτιά μου
Whoever dares, as it tries me it touches
Όποιος τολμά, ας προσπαθήσει να με πιάσει

Δεν υπάρχουν σχόλια: