Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2007

Needles - Βελόνες

Your comes the wish now... him bite.
Σου έρχεται η επιθυμία τώρα... να το δαγκώσεις.
I can't occupy, why it said my girl I change hairstyle?
Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είπε το κορίτσι μου να αλλάξω χτένισμα?

It believed that to you I say, these are the needles that I make embroidery
Πίστεψε που σου λέω, αυτές είναι οι βελόνες που κάνω το εργόχειρο
Makes courage, half him finished
Κάνε κουράγιο, το μισό το τελείωσες

Δεν υπάρχουν σχόλια: